Aanmelding

Nieuwe ruiters kunnen worden aangemeld bij het secretariaat van de stichting.
Meldt je aan via e-mail bij [email protected] of bel 06 24 98 92 38.

Bij aanmelding is een verklaring van geen bezwaar verplicht.