Bestuur

Website
www.spgrijssen-holten.nl
Voorzitter
Richard Aaltink
0548-366085
Secretaris
Wilma Bonnes
0548-547878
Ruiter coördinatie
Martha van Haagen-Procee
0547-388821
Penningmeester
Ab Hofhuis
0548-367898
Fysiotherapeut
Piet Diekerhof
0570-654466 (na 19.30 uur)
Adviseur
Gerard Kraaij
06-13783916

Onze Stichting is een ANBI stichting
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Oost-Nederland te Enschede onder nummer 41244255

Het IBAN rekeningnummer van de Stichting Paardrijden Gehandicapten Rijssen-Holten e.o. is
NL85 RABO 0328 50 41 57. Dit rekeningnummer kan gebruikt worden voor de maandelijkse
betaling van de eigen bijdrage, maar ook voor donaties en schenkingen.