Kosten

De SPG Rijssen-Holten e.o. streeft ernaar de deelname voor de ruiters laagdrempelig te houden. Voor informatie over maandelijkse bijdrage en / of andere kosten kunt u contact opnemen met de penningmeester.

Geldmiddelen van de stichting

De stichting ontvangt uit diverse bronnen financiële steun en heeft hiervoor een ANBI erkenning (Algemeen Nut Beogende Instelling).
Dit geeft de mogelijkheid om de kosten voor de deelnemende ruiters laag te houden. De beschikbare geldmiddelen van de SPG Rijssen-Holten e.o. worden verkregen uit:

  • De eigen maandelijkse bijdrage van ouders / verzorgers
  • Donaties
  • Subsidies
  • Erfstellingen, schenkingen, legaten
  • Het voeren van wervingsacties
  • Een aandeel in de kledingacties van de Vereniging Paardrijden Gehandicapten Oost . De VPGO zamelt kleding in welke vervolgens verkocht wordt. Deze kledingactie vindt tweemaal per jaar in Holten plaats
  • Alle andere de SPG Rijssen-Holten e.o. toevallende baten en inkomsten